Polityka prywatności i wykorzystywania plików tzw. Cookies w serwisie internetowym karta.turawa-park.com

1. Właściciel i administrator

1.1. Serwis internetowy dostępny w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: http://karta.turawa-park.com (dalej: „Serwis”) jest własnością Turawa Park Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą z siedzibą w Warszawie, przy pl. Piłsudskiego 3, pod pocztowym numerem adresowym 00-078, o numerze regon: 140769893, numerze identyfikacji podatkowej 5272525682, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000267344 (dalej: „CH Turawa Park”).

1.2. Serwis jest administrowany przez CH Turawa Park lub przez podmiot, któremu CH Turawa Park zlecił administrowanie nim (dalej: „Administrator”).

2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych

2.1. Gromadzone, w dziennikach logów, dane użytkowników Serwisu (dalej: „Użytkownicy”) są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem, celów statystycznych oraz innych celów, o których mowa w niniejszej Polityce.

2.2. Administrator i CH Turawa Park, z wyjątkiem i zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Konto w Programie Lojalnościowym”, nie identyfikują Użytkowników.

2.3. Dane Użytkowników, z wyjątkiem i zastrzeżeniem postanowień pkt 1.2 i rozdziału 5. „Konto w Programie Lojalnościowym”, nie są przekazywane stronom trzecim.

2.4. Administrator, zgodnie z powszechną praktyką administrowania serwisami internetowymi, może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkownika, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu (zapytania HTTP kierowane do serwera, na którym zainstalowany jest Serwis) na podstawie logów dostępowych, takie jak:

2.4.1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik (adres IP, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, informacje o przeglądarce Użytkownika),

2.4.2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika (w tym czas nadejścia zapytania i czas wysłania odpowiedzi, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http),

2.4.3. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik.

2.5. Gromadzone dane eksploatacyjne nie są kojarzone z konkretnym Użytkownikiem, z wyjątkiem i zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Konto w Programie Lojalnościowym”.

2.6. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu Administrator okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które serwisy internetowe odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura Serwisu nie zawiera błędów itp. Analizy te wykonywane są na danych zanonimizowaych.

3. Cookies i ustawienia

3.1. Dla wygody Użytkownika Serwis może używać tzw. plików Cookies i podobnych technologii. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Serwis do komputera (urządzenia) Użytkownika. Mogą być one stosowane m.in. po to, by dostosować Serwis do potrzeb Użytkowników i w celach statystycznych, a także, by móc poprawnie zrealizować usługi świadczone Użytkownikowi drogą elektroniczną, m.in. usługi Konta, tj. wydzielonej części Serwisu, o której mowa w §1 ust. 1 lit. k) Regulaminu Programu Lojalnościowego Centrum Handlowego Turawa Park z dnia 11 października 2014 r. (opublikowanego pod adresem elektronicznym URL: http://karta.turawa-park.com/index.php?page=page&id=1 ; dalej: „Regulamin”) – dalej: „Konto”.

3.2. Cookies używają też serwisy obce, do których w Serwisie znajdują się odnośniki, np. multimedia (rozdział 4).

3.3. Pliki Cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkowniku, z wyjątkiem postanowień rozdziału „Konto w Programie Lojalnościowym”, ani śledzenia jego nawigacji. Pliki Cookies, z wyjątkiem i zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Konto w Programie Lojalnościowym”, nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkownika.

3.4. Serwis może wykorzystywać pliki Cookies: wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania z Serwisu, i funkcjonalne, czyli pozwalające zachować informacje o ustawieniach Użytkownika (np. język, rozmiar czcionki), trwałe, czyli przechowywane w komputerze (urządzeniu) Użytkownika przez określony czas lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika, i sesyjne, czyli wygasające po zakończeniu sesji/odwiedzin przez Użytkownika w Serwisie. Mogą to być m.in:

3.4.1. PHPSESSID – plik sesyjny, który przechowuje identyfikator sesji/odwiedzin Użytkownika; jest on niezbędny do sprawdzenia, czy odwiedzający nie jest automatycznym skryptem,

3.4.2. Cookies serwisu google-analytics.com – wykorzystywane do tworzenia statystyk Serwisu, w tym informowania np. o: czasie pierwszej sesji/odwiedzin Użytkownika w Serwisie, czasie ostatniej sesji/odwiedzin Użytkownika w Serwisie oraz czasie aktualnej sesji/odwiedzin Użytkownika w Serwisie, a także o liczbie sesji/odwiedzin Użytkownika w Serwisie, liczbie wysłanych żądań przez Użytkownika do Serwisu, czasie rozpoczęcia aktualnej sesji/odwiedzin Użytkownika w Serwisie, tym, czy Użytkownik odwiedził Serwis po raz pierwszy lub nie podjął żadnej aktywności w Serwisie przez nie mniej niż 30 minut, źródle, z którego Użytkownik rozpoczął sesję/odwiedziny w Serwisie itp. (opis Cookies używanych przez serwis google-analytics.com znajduje się pod adresem elektronicznym: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage),

3.4.3. Cookies powiązane z serwisem Facebook.com (pkt 4.4) (polityka serwisu Facebook.com dotycząca Cookies: https://www.facebook.com/help/cookies ; polityka prywatności serwisu Facebook.com dostępna jest w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: https://www.facebook.com/about/privacy),

3.4.4. Cookies powiązane z serwisem Youtube.com (pkt 4.3),

3.4.5. Cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są stosowane w Serwisie),

3.4.6. Cookies generowane podczas przełączania się do innej wersji Serwisu, np. wersji na urządzenia mobilne itp.,

3.4.7. Cookies utworzone w momencie zmiany szerokości wyświetlania Serwisu,

3.4.8. Cookies na oznaczenie, że zaakceptowano niniejszą politykę prywatności.

3.5. W przeglądarce internetowej Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące Cookies, w tym ustawić poziom ochrony przed Cookies (pkt 3.7). Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych przez Serwis Cookies.

3.6. Wyłączenie Cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług lub przeglądania Serwisu.

3.7. Administrator zaleca stosowanie przez Użytkownika najnowszych wersji poniższych przeglądarek internetowych w celu bezpiecznego przeglądania i korzystania z Serwisu oraz podaje następujące odnośniki do serwisów z instrukcjami zmiany ustawień dotyczących Cookies w tych przeglądarkach:

3.7.1. Chrome – http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

3.7.2. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

3.7.3. Firefox –
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

3.7.4. Internet Explorer –
http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

3.7.5. Safari –
http://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=en_US

4. Odnośniki do innych stron

4.1. Serwis może zawierać odnośniki do innych serwisów internetowych. Polityki prywatności tych serwisów mogą różnić się od niniejszej polityki prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu.

4.2. Serwisy obce, z których materiały mogą być przedstawiane w Serwisie, mogą także używać Cookies, które umożliwiają logowanie się, informowanie o preferencjach Użytkownika oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom Użytkownika.

4.3. W Serwisie w szczególności umieszczone mogą być materiały multimedialne udostępniane z serwisu youtube.com. Dlatego Serwis może zawiera kody odwołujące się do serwisu youtube.com. W szczególności pliki Cookies w serwisie youtube.com zawierają preferencje Użytkownika oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności pod adresem elektronicznym: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/).

4.4. Serwis może zawierać również kod odwołujący się do serwisu Facebook.com. W Serwisie może być umieszczony przycisk "Lubię to". Poprzez jego uaktywnienie Użytkownik loguje się w serwisie Facebook.com (https://www.facebook.com/help/cookies ; polityka prywatności serwisu Facebook.com dostępna jest w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: https://www.facebook.com/about/privacy).

5. Konto w Programie Lojalnościowym

5.1. Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad dotyczących zbierania danych o Użytkowniku jest utworzenie i korzystanie przez Użytkownika z Konta.

5.2. Podczas tworzenia, aktywacji i korzystania z Konta, oprócz danych eksploatacyjnych (pkt 2.4), zbierane są i umieszczane w Bazie Danych (§1 ust. 1 lit. e) Regulaminu), za wiedzą i wyraźną zgodą Użytkownika, także dane osobowe Użytkownika (§2 ust. 7 lit. a) Regulaminu), tj.: imię lub imiona, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (nazwa ulicy/miejscowości, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, poczta), adres lub adresy poczty elektronicznej (e-mail) oraz, jeśli Użytkownik wyraża taką wolę, numer telefonu komórkowego i/lub inny numer telefonu kontaktowego. Dane te umieszczane są w Bazie Danych.

5.3. Administratorem danych, o których mowa w pkt 5.1 i 5.2, jest CH Turawa Park, który dba o ich bezpieczeństwo. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

5.4. CH Turawa Park zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach. Ujawnienie danych osobowych Użytkownika może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy obowiązującego prawa.

5.5. Dodatkowo dla każdego Użytkownika korzystającego z Konta rejestrowane jest hasło dostępu utworzone przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem.

5.6. Do Użytkownika, który wyraził wolę utworzenia Konta zgodnie z Regulaminem, wysyłana jest jednorazowo wiadomość elektroniczna na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) zawierająca odnośnik do Konta wraz z prośbą o aktywację Konta (zgodnie z Regulaminem) poprzez uaktywnienie przez Użytkownika tego odnośnika. Uaktywnienie odnośnika powoduje odnotowanie informacji o adresie IP komputera Użytkownika, z którego dokonał on tej operacji, oraz o dacie i czasie uaktywnienia tego odnośnika. W tym samym czasie Serwis przesyła do Administratora powiadomienie, że odnośnik został uaktywniony, a tym samym Konto aktywowane zgodnie z Regulaminem.

Potrzebujesz pomocy w obsłudze konta? Skontaktuj się z nami!